Jimmy

Debut at run #1117
  • Latest run
  • Number of runs 2
  • Number of hare 0

Upload profile picture


ID= 767

Runs

2 #1177 Strynø Red Dress , Strynø Habour A to B run Da flere indfødte har givet udtryk for, at de vil blive pissed over, at blive forbigået af red dress run drink stop så har harerne besluttet af starte løbet efter ankomst til de indfødtes ø. Der er reserveret gruppebillet på færgen kl 20.00 fra Rudkøbing.Bagage bliver hentet på Strynø havn.
1 #1117 Strynø habour, red dress pubcrawlrun A to B run